Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON!


A Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége 1995-ben alakult, társadalmi szervezetként. Az 1989. évi társadalmi változásokat követően; az 1997. évi CLVI. törvény, azaz az úgynevezett közhasznúsági törvény lehetővé tette, hogy a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek, vagyis a civil szervezetek szervesen illeszkedjenek be a társadalom szövetébe hazai hagyományaink megőrzésével, társadalmi szerepük növelésével, közhasznú működésük által.

A Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége közhasznú civil szervezetként a szociális-, az egészségmegőrző- és a kulturális tevékenység, valamint a szociális- és gyógyüdültetés, a természetjárás és a környezetvédelem területén fejti ki tevékenységét, és kínálja szolgáltatásait a mintegy százhuszonötezer nyugdíjas vasutasnak és családtagjának, továbbá az alapszabályban foglaltakat elfogadó, aszerint tevékenykedő nem vasutas nyugdíjasklubok tagjainak.

Fontos feladatnak tartjuk az egyes településeken élő nyugdíjasaink, időseink családi körülményeinek ismeretét, hogy figyelemmel tudjuk kísérni szociális helyzetüket, egészségi állapotukat. Együttműködünk a települési önkormányzatokkal is, hogy nyugdíjasaink ne kerüljenek nehéz, illetve kilátástalan élethelyzetbe.

Mint ahogy azt tudjuk, egészségünk megőrzéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a pozitív élmény, a kiegyensúlyozott lelkivilág, a jó szándék, a tenni akarás és tenni tudás magunkért és másokért. Ezek összessége az alapvető éltető és összetartó erő klubjainkban is. A jó közösségi életet úgyszintén hathatósan segítik kulturális tevékenységeink: kiemelten a népi-, nemzeti- és vasúti hagyományőrzés.

„Elillan a gyors szándék, ha nem száguld vele a tett”, írja Shakespeare. Ennek igazságát nap, mint nap megtapasztalhatjuk. Lehetőségeinkhez mérten eddig is sokat tettünk, és a jövőben is a kiemelten fontos feladataink közé tartozik az idős emberek szociális helyzetének jobbítása, életminőségének javítása.

Sajnos, az emberek többsége kortól függetlenül hajlamos arra, hogy amíg jó az egészsége, addig természetesnek veszi, addig megfeledkezik rá vigyázni. De mi, idős kort megértek már nagyon jól tudjuk, hogy mekkora kincs az egészség, amely az évek számának növekedésével természeténél fogva is kopik. Maradék egészségünk megőrzése céljából együttműködünk kórházakkal, gyógyfürdőkkel, szakorvosi rendelőkkel, szállodákkal, rehabilitációs központokkal és más hasonló intézményekkel.

Országos Szövetségünk nemcsak a múlttal foglalkozik, mivelhogy számunkra nem közömbös a jövő sem! Nekünk a jövőt valójában a gyermekeink és legkedvesebb szeretteink, az unokáink jelentik. E céltól indíttatva kidolgoztuk a „Nagyszülők az Unokákért – Unokák a Nagyszülőkért” generációs programot, amelyet a Kormány mellet működő Idősügyi Tanács 2002-ben kiemelt országos programként fogadott el.

Civil kezdeményezésként kialakítottuk határmelléki és határon túli kapcsolatainkat az ottani nyugdíjas-szervezetekkel és az önkormányzatokkal, szem előtt tartva, hogy erősödjön az európai szellem, az európai tudat. Célunk továbbfejleszteni és hasznos tartalommal még jobban megtölteni nemzetközi kapcsolatainkat.

A civil életben nagyon fontos, hogy mit gondolunk; hogy tudjuk, mit akarunk elérni; hogy tudjuk megfogalmazni céljainkat; végül legfontosabb, hogy merre tartunk. Ám akármilyen utat is választunk magunknak, mindig is lesznek, akik azt fogják mondani, tévedünk. Mindig is lesznek olyanok, akik azt fogják hinni, hogy talán csakugyan a kritizálóknak van igazuk. Mi jól tudjuk, a helyes út kiválasztása és az azon való kitartó, tempós haladás nagy körültekintést, higgadtságot és bátorságot kíván.

A civil szervezetek nem állami szervezetek, hanem az állampolgárok által létesítettek. Ám ezek célja mégsem az egyéni haszonszerzés, hanem a nemes, közérdekű célok elérése. Mert a civilek részt vállalnak a közfeladatok ellátásában: átvállalnak állami és önkormányzati feladatokat is. Mi, civilek hisszük és valljuk, hogy nemcsak képviseleti, hanem részvételi demokráciára is szükség van, mégpedig egyre nagyobb szükség. Mert egy demokrácia akkor egészséges, akkor működik jól és hatékonyan, ha az emberek többsége aktívan részt vesz a civil társadalom fejlesztésében, az önként vállalt felelősséggel végzett közhasznú munkában. A civil társadalom az emberi jogok érvényesülését célozza meg, és szervezetei befolyásolják a közfeladatok ellátását. Ezért nagyon fontos a civil párbeszéd.

Mint tudjuk, az Európai Unió nem szociális intézmény. Elsőrendű célja: a versenyszellem meghonosítása és az üzlet. De nekünk, uniós polgároknak szót kell értenünk, nekünk civileknek össze kell fognunk, hogy ne csak a képviseleti, hanem a részvételi demokrácia is meghonosodjon; hogy saját sorsának alakításában, érdekeinek érvényesítésében szóhoz jusson a civil társadalom. Vagyis a gazdasági és üzleti élet mellett az emberrel, az emberekkel, az emberek jövőjével is foglalkozni kell.

Gazdasági és pénzügyi válság sújtja Európát és az egész világot, benne erőteljesen a nyugdíjasok széles rétegét. E problémákkal egyidejűleg foglalkozni kell a súlyos morális válsággal is, amelyben élünk. Mindezek ellenére hinnünk kell a jobb jövőben, hinnünk kell a szeretetben, a tiszteletben és megbecsülésben, a család szükségességében – mint a társadalom alapsejtjében –, az összefogás erejében, no és az idős emberek méltóságában. Tartsuk szem előtt, hogy nem vezet jóra, ha egy társadalomban az idősek élettapasztalata, életbölcsessége figyelmen kívül marad!

Jól tudjuk, hogy a gondolat nagy emberei előkészítik a tett embereit, de nem helyettesítik őket. A nyugdíjasokért, társainkért, az idős emberek szociális helyzetének jobbításáért tudatos, célravezető, segítő tettekre van szükség. Éppen azért tevékenykedünk, hogy érvényesüljön a Szövetségünk emblémáján olvasható felirat, vagyis a jelszavunk:

 

„EGYÜTT EGYMÁSÉRT”
 
 
       Tisztelettel:     
mg.jpg
 
        
                                                                           Molnár Géza
                                     a Vasutas Nyugdíjasklubok
                                    Országos Szövetségének elnöke


 

 

                                                   ..